Giới thiệu về trường THCS Mỹ Tân

Trường THCS Mỹ Tân được thành lập tháng…..   năm…. lúc đầu trường có tên là trường trung học Mỹ Tân bao gồm cả khối tiểu học và khối trung học.Học tại hai địa điểm cách nhau khoang 300m.Đến năm 1997 trường…

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…