Giới thiệu về trường THCS Mỹ Tân

Tháng Ba 30, 2016 4:00 chiều

Trường THCS Mỹ Tân được thành lập tháng…..   năm….

lúc đầu trường có tên là trường trung học Mỹ Tân bao gồm cả khối tiểu học và khối trung học.Học tại hai địa điểm cách nhau khoang 300m.Đến năm 1997 trường tách thành hai đon vị độc lập là trường tiểu học Mỹ Tân ở vị trí cạnh đê Hữu Bị và trường THCS Mỹ Tân ở địa điểm cạch UBND xã Mỹ Tân.

các hình anh về nhà trường THCS Mỹ Tân.

3