Khai giảng năm học mới 2019-2020 nhà trường có nhiều đổi thay mới về cảnh quan và CSVC .

Tháng Mười Một 5, 2019 6:15 sáng