Toàn cảnh trường THCS Mỹ Tân,đến thời điểm tháng 7/2019.

Tháng Mười Một 11, 2019 8:35 sáng